Disclaimer

Disclaimer voor https://www.honkoopbouwservice.nl

Honkoop Bouwservice (Kamer van Koophandel: 67714366), hierna te noemen , verleent u hierbij toegang tot https://www.honkoopbouwservice.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

Honkoop Bouwservice behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud van deze disclaimer aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Honkoop Bouwservice spant zich in om de inhoud van https://www.honkoopbouwservice.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op https://www.honkoopbouwservice.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Honkoop Bouwservice.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op https://www.honkoopbouwservice.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Honkoop Bouwservice. Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op https://www.honkoopbouwservice.nl. Honkoop Bouwservice oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.
Voor op https://www.honkoopbouwservice.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Honkoop Bouwservice nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Honkoop Bouwservice en haar bezoekers.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Honkoop Bouwservice, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Vraag over dit document?

Neem even contact met ons op.